#5 ლექცია _ რა არის სული? ევოლუციის პრინციპი ქრისტიანობაში _ანთროპოსოფიის შესავალი ლექციები


GEL Memory Foam Mattress

რა არის სული? სუბიექტური და ობიექტური ნათელხილვა. 7 საკითხი (ტესტი) ობიექტური ნათელხილვის დასადგენად. ნათლობა წყლით და ნათლობა სულიწმინდით და ცეცხლით. ქრისტიანული მორალი. ევოლუციის პრინციპი ქრისტიანობაში. რელიგიები და მათი დამაარსებლები. რით განსხვავდება ქრისტიანობა სხვა რელიგიების ამან. რეინკარნაცია – როგორც ევოლუცია. ხელდასხმის საფეხურები. რას ნიშნავს უთვისტომობა? ხელოვნების მისია – ზოგადსაკაცობრიო იმპულსი ხელოვნებაში.

Recent Content

error: Content is protected !!