12 பாவக பலன்கள் | பலன் சொல்லும் முறை | Astrology learning in Tamil


12 பாவக பலன்கள் என்ன என்பதை விளக்குகிறார் ஜோதிடர். #ஜாதகம் பார்த்து பலன் சொல்லும் முறை எப்படி. #Astrology learning in Tamil.

#jathagam kattam palangal in tamil and tamil astrology class by astrologer ravichandran.

ஜாதகம் கற்று கொள்ள ஜோதிட பயிற்சி

பலன் காணும் சூட்சும விதிகள் and ஜோதிட விதிகளை காணும் முறை by astrologer ravichandran.

Contact
Astro Ravichandran M.Sc,M.A,BEd
(Teacher & Astrologer)
Cell & Whats up ;9715189647

Recent Content

error: Content is protected !!