சூழலின் உயிர்ச்சமநிலையும் யானைகளின் அழிவும் – பூவுலகின் நண்பர்கள் திரு.ம.ஜீயோ டாமின் அவர்களின் உரை


டார்கெட் ஜீரோ வின் தொடர் பத்தாவது வார மற்றும் 21 வது இணைய வழி கருத்தரங்கின் இன்றைய தலைப்பு சூழலின் “உயிர்ச்சமநிலையும் யானைகளின் அழிவும்”, எழுத்தாளர், சுற்றுசூழல் ஆர்வலர், பூவுலகின் நண்பர்கள் திரு. ம. ஜீயோ டாமின் அவர்களின் விழிப்புணர்வு பேச்சு.

Recent Content

error: Content is protected !!